Betaling pensioenpremie

Betaling pensioenpremie

Ieder jaar heeft het pensioenfonds een opgave nodig van het pensioengevend loon van alle werknemers in uw bedrijf. Deze opgave doet u via ABzend. Op basis van die gegevens bepaalt het pensioenfonds de pensioenopbouw en de verschuldigde premie.
De peildatum is de maand januari. Uiterlijk eind februari moet uw opgave binnen zijn bij het pensioenfonds.

Premie
U draagt zowel het werkgevers- als het werknemersgedeelte af aan het pensioenfonds. Het werknemersdeel van de pensioenpremie houdt u in op het bruto salaris van de werknemer.

Betaling met voorschotnota's
In januari ontvangt u een voorschotnota voor de premie. Die voldoet u in vier kwartaaltermijnen. De eerste termijn voldoet u binnen 10 dagen na de verzenddatum van de nota. De andere termijnen betaalt u voor de eerste dag van elke maand. Binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar vindt de definitieve afrekening van het afgelopen kalenderjaar plaats.