De pensioenregeling

De pensioenregeling

De pensioenregeling is een middelloonregeling. Dat betekent dat er elk dienstjaar een vast percentage van de voor dat jaar vastgestelde pensioengrondslag aan pensioen wordt opgebouwd. Hierdoor is het uiteindelijke ouderdomspensioen een optelsom van wat er ieder jaar is opgebouwd tijdens de deelname aan de pensioenregeling.
 

Uit welke onderdelen bestaat het pensioen?
Het pensioen kan uit de volgende onderdelen bestaan:

ouderdomspensioen (vanaf pensioendatum tot overlijden)

partnerpensioen (bij overlijden: voor de partner)

wezenpensioen (bij overlijden: voor de kinderen)

Pensioenfonds Orsima probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen. Lees hier meer over de verhoging van het pensioen.