Wezenpensioen

Wezenpensioen

Na het overlijden van een werknemer, ex-deelnemer of gepensioneerde ontvangen de kinderen tot een bepaalde leeftijd wezenpensioen. Ook stief- en pleegkinderen komen hiervoor in aanmerking. Het wezenpensioen eindigt in principe als een kind 18 jaar wordt. Als het kind studeert of een beroepsopleiding volgt, ontvangt het tot maximaal de leeftijd van 27 jaar wezenpensioen.
 

Het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen dat de werknemer opgebouwd zou hebben als hij tot zijn pensioenleeftijd had gewerkt. Kinderen van wie beide ouders overleden zijn, krijgen 28% wezenpensioen.