Premie

Premiegegevens 2014

 
PENSIOENREGELING

premie                       werkgever     werknemer        totaal
Ouderdomspensioen         12,75%              10,85%     23,60%
Overgangsregeling            3,90%                               3,90%
                                      16,65%              10,85%     27,50%

Pensioengrondslag
Vast bruto loon vermeerderd met vakantietoeslag, de uitkering op basis van resultaten (artikel 23 CAO-Orsima), de toeslag als bedoeld in artikel 28A van de cao en de schriftelijk overeengekomen 13e maand, vaste gratificatie, tantìeme of vergelijkbare toeslagen indien en voorzover deze niet afhankelijk zijn van het bedrijfsresultaat (minus de franchise)

De franchise bedraagt in 2014 € 11.250,-
 

VUT-OVERGANGSREGELING

premie                       werkgever      werknemer       totaal

                                          0,00%                0%           0,00%

vast bruto loon vermeerderd met vakantietoeslag de uitkering op basis van resultaten (artikel 23 CAO-Orsima), de toeslag als bedoeld in artikel 28A van de cao en de schriftelijk overeengekomen 13e maand, vaste gratificatie, tantième of vergelijkbare toeslagen indien en voorzover deze niet afhankelijk zijn van het bedrijfsresultaat.
 

FBA (Fonds bevordering Arbeidsverhouding)
FBS (Fonds bevordering Sociale verhouding


premie                        werkgever      werknemer      totaal
FBA**                            0.69%               0,42%           1,11%
FBS**                            0,15%               0,05%           0,20%

**FBA en FBS
De voormalige premie van het Sociaal Fonds is vervangen door een gesplitste premie voor het Fonds Bevordering Arbeidsverhouding (FBA) en het Fonds Bevordering Sociale Verhouding (FBS).

vast bruto loon vermeerderd met vakantietoeslag de uitkering op basis van resultaten (artikel 23 CAO-Orsima), de toeslag als bedoeld in artikel 28A van de cao en de schriftelijk overeengekomen 13e maand, vaste gratificatie, tantième of vergelijkbare toeslagen indien en voorzover deze niet afhankelijk zijn van het bedrijfsresultaat. 

Voor de premiegegevens voor 2013 klik hier.