Premie

Premiegegevens 2012

 
PENSIOENREGELING

premie                       werkgever     werknemer        totaal
Ouderdomspensioen         6,70%              8,90%     15,60%
Overgangsregeling            3,90%              3,90%
                                        10,60%              8,90%     19,50%

Pensioengrondslag
De premie wordt berekend over de pensioengrondslag. Dat is het pensioengevend loon min de franchise. Het pensioengevend loon is het vaste loon plus vakantietoeslag plus de uitkering op basis van resultaten als bedoeld in artikel 23 van de cao Orsima plus een schriftelijk afgesproken 13e maand, vaste gratificatie, tantième of vergelijkbare andere toeslagen indien en voor zover deze niet afhankelijk zijn van het bedrijfsresultaat.

De franchise bedraagt in 2012 € 10.925,-
 

VUT-OVERGANGSREGELING

premie                       werkgever      werknemer       totaal

                                          2,90%                    0%      2,90%
 

SOCIAAL FONDS

premie                        werkgever      werknemer      totaal
                                           0,75%               0,40%      1,15%
 

Voor de premiegegevens voor 2011 klik hier.