Premie

Premiegegevens 2013

 
PENSIOENREGELING

premie                       werkgever     werknemer        totaal
Ouderdomspensioen         7,70%              9,90%     17,60%
Overgangsregeling            3,90%                               3,90%
                                        11,60%              9,90%     21,50%

Pensioengrondslag
Vast bruto loon vermeerderd met vakantietoeslag, de uitkering op basis van resultaten (artikel 23 CAO-Orsima), de toeslag als bedoeld in artikel 28A van de cao en de schriftelijk overeengekomen 13e maand, vaste gratificatie, tantìeme of vergelijkbare toeslagen indien en voorzover deze niet afhankelijk zijn van het bedrijfsresultaat (minus de franchise)

De franchise bedraagt in 2013 € 11.225,-
 

VUT-OVERGANGSREGELING

premie                       werkgever      werknemer       totaal

                                          2,90%                0%           2,90%

vast bruto loon vermeerderd met vakantietoeslag de uitkering op basis van resultaten (artikel 23 CAO-Orsima), de toeslag als bedoeld in artikel 28A van de cao en de schriftelijk overeengekomen 13e maand, vaste gratificatie, tantième of vergelijkbare toeslagen indien en voorzover deze niet afhankelijk zijn van het bedrijfsresultaat.
 

SOCIAAL FONDS

premie                        werkgever      werknemer      totaal
                                           0,75%               0,40%      1,15%

vast bruto loon vermeerderd met vakantietoeslag de uitkering op basis van resultaten (artikel 23 CAO-Orsima), de toeslag als bedoeld in artikel 28A van de cao en de schriftelijk overeengekomen 13e maand, vaste gratificatie, tantième of vergelijkbare toeslagen indien en voorzover deze niet afhankelijk zijn van het bedrijfsresultaat. 

Voor de premiegegevens voor 2012 klik hier