Relatie en kinderen

Relatie en kinderen

Trouwen, het aangaan van een geregistreerd partnerschap of samenwonen verandert niets aan de opbouw van het pensioen. Scheiden of het beëindigen van een relatie heeft wel gevolgen voor het pensioen.
 

Overlijden
Als een werknemer overlijdt voordat hij met pensioen is, ontvangt de partner een partnerpensioen van maximaal 70% van het ouderdomspensioen dat was opgebouwd als de werknemer tot de pensioenleeftijd had deelgenomen aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Orsima. Kinderen hebben na het overlijden van de werknemer onder bepaalde voorwaarden recht op wezenpensioen.
 

Scheiden en uit elkaar gaan
Bij een echtscheiding of het einde van een geregistreerd partnerschap heeft de ex-partner recht op de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Dit heet verevening. Bij beëindiging van een samenlevingscontract is er geen recht op verevening.
 

Eigen ouderdomspensioen voor de ex-partner
De werknemer kan kiezen voor een eigen ouderdomspensioen voor de ex-partner. In dat geval wordt een deel van het ouderdomspensioen samen met het bijzonder partnerpensioen omgezet in een eigen ouderdomspensioen voor de ex-partner. Dit heet conversie.