Ziekte of overlijden

Ziekte of overlijden

Bij arbeidsongeschiktheid kan een werknemer onder de volgende voorwaarden pensioen blijven opbouwen:

de werknemer heeft recht op een WIA-uitkering

de werknemer is minimaal 35% arbeidsongeschikt

de premievrije voortzetting wordt binnen drie jaar nadat de werknemer arbeidsongeschikt is verklaard, aangevraagd
 

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt
Afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid betaalt het fonds een deel van de premie voor het gedeelte waarvoor de werknemer arbeidsongeschikt is verklaard. Voor het gedeelte dat de werknemer wel arbeidsgeschikt is, verandert er niets.
 

Mate van arbeidsongeschiktheid     Premievrijstelling
80% of meer                                      100%
65% - 80%                                           72,5%
55% - 65%                                           60%
45% - 65%                                           50%
35% - 45%                                           40%
Minder dan 35%                                     0%
 

Overlijden
Een overlijden moet altijd bij de burgerlijke stand worden doorgegeven. De burgerlijke stand geeft het overlijden automatisch door aan het pensioenfonds. Een achterblijvende partner kan recht hebben op partnerpensioen. Voor kinderen is er mogelijk een wezenpensioen.