Mijn pensioenregeling

Mijn pensioenregeling

De pensioenregeling van Pensioenfonds Orsima bestaat vanaf 1 januari 1997. U bouwt pensioen op vanaf de maand waarin u 20 jaar wordt of vanaf de dag dat u in dienst komt bij een werkgever die is aangesloten bij SITO/Orsima. U bouwt geen pensioen op over de jaren dat u voor 1997 in de sector werkte. Het pensioen, dat u krijgt als u niet meer werkt, noemen we ouderdomspensioen. U ontvangt het ouderdomspensioen vanaf de maand waarin u 67 jaar wordt. Het pensioen stopt als u overlijdt.
 

Soort regeling
De pensioenregeling is een middelloonregeling. Dit is een regeling waarbij elk dienstjaar een vast percentage van een gedeelte van uw loon (pensioengrondslag) voor dat jaar aan pensioen wordt opgebouwd. Hierdoor is het uiteindelijke ouderdomspensioen een optelsom van wat er ieder jaar is opgebouwd tijdens de deelname aan de pensioenregeling.
 

Uit welke onderdelen bestaat het pensioen?
Het pensioen kan uit de volgende onderdelen bestaan:

ouderdomspensioen (vanaf pensioendatum tot overlijden)

partnerpensioen (bij overlijden: voor de partner)

wezenpensioen (bij overlijden: voor de kinderen)

Pensioenfonds Orsima probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen. Lees hier meer over verhoging van het pensioen.