Verhoging van pensioen

Indexatie van pensioen

Pensioenfonds Orsima probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen. Een verhoging heet 'toeslag'.
 

Indexatie van pensioenen
De pensioenen zijn per 1 januari 2013 niet verhoogd. De pensioenrechten en pensioenaanspraken werden de voorgaande jaren als volgt verhoogd:
1 januari 2013: geen verhoging
1 januari 2012: geen verhoging
1 januari 2011: geen verhoging
1 januari 2010: verhoging met 0,42%
1 januari 2009: geen verhoging
1 januari 2008: geen verhoging

Toeslag is voorwaardelijk
Verhogingen worden betaald uit beleggingsrendement. Een verhoging is alleen mogelijk als het pensioenfonds voldoende geld heeft. Er is geen geld gereserveerd voor een verhoging en er is niet automatisch recht op.

Hoogte van de toeslag
Bij het bepalen van de toeslag kijkt het pensioenfonds onder meer naar de dekkingsgraad. Die geeft de financiële gezondheid van het fonds aan. De toeslagambitie van het fonds is niet gekoppeld aan de ontwikkeling van de lonen of de prijzen.