Ouderdomspensioen

Ouderdomspensioen

Bent u 20 jaar of ouder, dan neemt u deel aan de pensioenregeling vanaf de eerste dag dat u in dienst treedt bij een werkgever die is aangesloten bij Pensioenfonds Orsima. De pensioenopbouw bij Pensioenfonds Orsima stopt als u buiten de bedrijfstak gaat werken of met pensioen gaat.
 

Dit bouwt u op
U bouwt jaarlijks 1,75% pensioen op over de pensioengrondslag. Dat is uw pensioengevend loon, min de franchise. De franchise is een deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt omdat u vanaf uw 67e een AOW-uitkering van de overheid krijgt. De actuele franchise leest u hier.

Pensioengevend loon
Uw pensioengevend loon is uw vaste loon plus vakantietoeslag plus de uitkering op basis van resultaten als bedoeld in artikel 23 van de cao Orsima plus een schriftelijk afgesproken 13e maand, vaste gratificatie, tantième of vergelijkbare andere toeslagen indien en voorzover deze niet afhankelijk zijn van het bedrijfsresultaat.
 

Wie betaalt de premie?
U betaalt samen met uw werkgever premie voor uw pensioen. Uw werkgever houdt hiervoor pensioenpremie in op uw salaris en draagt zowel het werkgevers- als werknemersgedeelte af aan het pensioenfonds.
 

Afkoop pensioenrechten
Als u weinig pensioen hebt opgebouwd, kunt u in bepaalde gevallen in één keer uw totale pensioen uitgekeerd krijgen. Dit noemen we afkoop van het pensioen. Hiervoor geldt een wettelijke grens.