Partnerpensioen

Partnerpensioen

De pensioenregeling kent een risicoverzekering voor een eventuele partner zolang u deelnemer bent. Dit betekent dat de partner een partnerpensioen ontvangt als u overlijdt. Het partnerpensioen is maximaal 70% van het jaarlijkse ouderdomspensioen dat u zou hebben opgebouwd als u tot uw pensioenleeftijd zou blijven deelnemen aan de pensioenregeling van het Pensioenfonds Orsima. De voorwaarden om voor partnerpensioen in aanmerking te komen zijn:

er is sprake van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of u woont samen op basis van een notarieel samenlevingscontract

voor het samenlevingscontract gelden de volgende voorwaarden:

   - uw partner is geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn
   - u en uw partner staan op hetzelfde adres bij de gemeente
     ingeschreven
   - u en uw partner wonen minstens een half jaar aantoonbaar samen
   - uw partner is aangewezen als begunstigde van het partnerpensioen
 

Ex-partner
Een ex-partner kan recht hebben op partnerpensioen. We noemen dat bijzonder partnerpensioen. Hebt u bij uw overlijden een ex-partner en een nieuwe partner? Uw nieuwe partner krijgt partnerpensioen. De ex-partner ontvangt bijzonder partnerpensioen. Zij moeten het partnerpensioen dus samen delen.