Wezenpensioen

Wezenpensioen

Als u overlijdt op het moment dat u deelnemer bent, ontvangen uw kinderen wezenpensioen. Ook stief- en pleegkinderen komen hiervoor in aanmerking. Het wezenpensioen eindigt in principe als een kind 18 jaar wordt. Als het kind studeert of een beroepsopleiding volgt, ontvangt het tot maximaal de leeftijd van 27 jaar wezenpensioen. Het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen dat u zou hebben opgebouwd als u tot uw 65e had gewerkt. Kinderen van wie beide ouders overleden zijn, krijgen 28% wezenpensioen.