Mijn pensioenuitkering

Mijn pensioenuitkering

Als uw pensioenleeftijd dichterbij komt, moet u beslissen vanaf welke datum u met pensioen gaat. Uw pensioendatum is de eerste dag van de maand waarin u 67 jaar wordt. Maar u kunt ook besluiten om langer door te werken of eerder met pensioen te gaan. Daarbij is het belangrijk te weten welke financiële gevolgen uw beslissing heeft.

Vraag een berekening aan om inzicht in uw pensioensituatie te krijgen. Het pensioenfonds rekent dan voor u uit welk pensioen u op een bepaalde leeftijd kunt verwachten.

Jaarlijks Pensioenoverzicht
Het pensioenfonds stuurt u jaarlijks een pensioenoverzicht. Dit noemen we het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierop staat hoeveel pensioen u straks ongeveer krijgt. U ziet ook hoeveel u nu al hebt opgebouwd. Hoeveel u straks ontvangt hangt onder meer af van:

hoeveel u gemiddeld verdiende

hoelang u hebt meegedaan aan één of meerdere pensioenregelingen

welke keuzes u maakt als u met pensioen gaat

wanneer u met pensioen gaat

Ex-werknemer
Bouwt u geen pensioen meer op bij Pensioenfonds , maar hebt u nog wel pensioenaanspraken staan? Dan ontvangt u eens per vijf jaar een persoonlijk pensioenoverzicht (UPO).