Relatie en kinderen

Relatie en kinderen

Als u trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen, verandert er niets aan de opbouw van uw pensioen. Scheiden of het beëindigen van een relatie heeft wel gevolgen voor het pensioen.
 

Scheiden en uit elkaar gaan
Bij echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap heeft uw ex-partner recht op de helft van het pensioen dat u tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opbouwde. Dit noemen we verevening. Bij beëindiging van een notarieel samenlevingscontract is er geen recht op verevening. Ieder de helft is de standaardverdeling. U mag ook een andere verdeling afspreken.
 

Een eigen ouderdomspensioen voor uw ex-partner
U kunt kiezen voor een eigen ouderdomspensioen voor uw ex-partner. In dat geval wordt een deel van uw ouderdomspensioen samen met het bijzonder partnerpensioen omgezet in een eigen ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Dit heet conversie. Het pensioenfonds moet schriftelijk akkoord gaan met deze conversie en kan daaraan voorwaarden verbinden.
 

Overlijden
Als u overlijdt, ontvangt uw partner een partnerpensioen van maximaal 70% van het jaarlijkse ouderdomspensioen dat u zou hebben opgebouwd als u tot uw pensioenleeftijd was blijven deelnemen aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Orsima. Kinderen hebben na uw overlijden onder bepaalde voorwaarden recht op wezenpensioen.

Samenwonen
Als u ongehuwd bent en geen geregistreerd partnerschap heeft, heeft de partner met wie u samenwoont recht op partnerpensioen als:

u een samenlevingscontract/verklaring heeft, opgesteld door een notaris én

uw gezamenlijke huishouding minimaal een half jaar bestaat én

u en uw partner op één adres wonen volgens de Gemeentelijke Basis Administratie