Werk

Werk

De bedragen die voor uw pensioen opzij worden gezet, zijn gebaseerd op uw loon. Uw werkgever houdt de verschuldigde werknemerspremie in op uw salaris en draagt die af aan het pensioenfonds. Soms verandert er uw werksituatie. Dat kan gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw.
 

Meer of minder werken
Als u meer of minder gaat werken, verandert uw loon en dus ook uw pensioenopbouw. Meer werken, betekent meer pensioen.
 

Nieuwe baan in de sector Orsima
Als u binnen de sector blijft werken en uw nieuwe werkgever is aangesloten bij SITO/Orsima, gaat de opbouw van uw pensioen gewoon verder. Bent u nieuw in de sector? Dan meldt uw werkgever u aan bij het fonds. U hoeft zelf niets te doen.
 

Een nieuwe baan in een andere bedrijfstak
Uw pensioenopbouw stopt bij Pensioenfonds Orsima. Via het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever bouwt u verder aan uw pensioen. Het ouderdomspensioen dat u bij ons heeft opgebouwd, is van u. Dat krijgt u als u met pensioen gaat of u neemt het mee naar uw nieuwe pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht.
 

Werkloos worden
Als u werkloos wordt, draagt u geen pensioenpremie meer af. U bouwt dus geen pensioen meer op. Het pensioen dat u bij het pensioenfonds hebt opgebouwd blijft staan. U ontvangt een maandelijkse uitkering vanaf het moment dat u volgens deze pensioenregeling met pensioen gaat.
 

Vrijwillig voortzetten pensioenopbouw
Gaat u bij een bedrijf werken zonder pensioenvoorziening? Of raakt u werkloos? Dan kunt u maximaal drie jaar vrijwillig pensioen blijven opbouwen bij Pensioenfonds Orsima. De pensioenpremie komt dan volledig voor uw rekening. De voorwaarden leest u in het reglement.
 

Verlof opnemen
Tijdens ouderschaps-, zorg- en adoptieverlof blijft u pensioen opbouwen. Dit geldt ook voor studieverlof. Tijdens sabbatical bouwt u maximaal twaalf maanden verder aan uw pensioen.