Ziekte of overlijden

Ziekte of overlijden

Als u arbeidsongeschikt wordt, kunt u gewoon pensioen blijven opbouwen. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

u hebt recht op een WIA-uitkering

u bent minimaal 35% arbeidsongeschikt 

u vraagt de premievrije voortzetting binnen drie jaar nadat u arbeidsongeschikt bent geworden aan
 

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt
Afhankelijk van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent, betaalt het fonds dat deel van de premie waarvoor u arbeidsongeschikt bent. Voor het deel waarvoor u nog arbeidsgeschikt bent, verandert er niets. U en uw werkgever betalen samen de premie.
 

Mate van arbeidsongeschiktheid       Uw premievrijstelling
80% of meer                                         100%
65% - 80%                                             72,5%
55% - 65%                                             60%
45% - 55%                                             50%
35% - 45%                                             40%
minder dan 35%                                       0%
 

Overlijden
Een overlijden moet altijd bij de burgerlijke stand worden doorgegeven. De burgerlijke stand geeft het overlijden automatisch door aan het pensioenfonds.
 

Zekerheid voor uw gezin
Als u overlijdt, kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. Een eventuele ex-partner kan recht hebben op een deel van het partnerpensioen. Dat heet bijzonder partnerpensioen. Ook uw kinderen ontvangen onder bepaalde voorwaarden na uw overlijden een uitkering, het wezenpensioen.