Onvolledige AOW

Onvolledige AOW

Als u niet altijd in Nederland hebt gewoond of tussendoor in het buitenland hebt gewoond of gewerkt, kan uw AOW-uitkering lager uitvallen. De AOW-uitkering in de 50 jaar voorafgaande aan uw AOW-leeftijd wordt opgebouwd met 2% per jaar. Ieder jaar dat u in die 50 jaar niet in Nederland woonde, mist u 2% AOW-opbouw. Kijk voor meer informatie op de website van SVB.