Pensioen en belasting

Pensioen en belasting

Als u de AOW-leeftijd bereikt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. U betaalt geen AOW-premie meer. Uw belastingtarief in de eerste twee schijven wordt daardoor lager.

Verschillende tarieven in het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt
In het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt, krijgt u te maken met verschillende tarieven. U betaalt namelijk geen AOW-premie meer met ingang van de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Pensioenfonds Orsima houdt vanaf de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt, rekening met het lagere tarief.

Bijbetaling belasting voorkomen
Als u naast pensioen ook een AOW-uitkering  ontvangt, houdt zowel de Sociale Verzekeringsbank (AOW) als Pensioenfonds Orsima maandelijks loonheffing in volgens het tarief voor de eerste schijf. Als het gezamenlijke jaarinkomen van AOW en pensioen opgeteld voor een deel in de tweede, derde of vierde schijf moet worden belast, kan er te weinig loonheffing zijn ingehouden. Dit betekent dat u belasting moet bijbetalen. U kunt dit voorkomen door eerder in het jaar bij de Belastingdienst te vragen om een voorlopige aanslag. Een voorlopige aanslag kunt u gedurende het jaar in termijnen betalen.

Gevolgen voor heffingskortingen
Heffingskortingen zijn kortingen op uw inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor hoeft u minder belasting te betalen. Als u de AOW-leeftijd bereikt, betaalt u geen AOW-premie meer. Daardoor zijn uw heffingskortingen vaak lager. Wanneer u stopt met werken, krijgt u geen arbeidskorting meer.

Loonheffingskorting op uw pensioenuitkering
U kunt op één uitkering loonheffingskorting toepassen. Wij adviseren u dat te doen bij de hoogste uitkering.