Overlijden

Overlijden

Een overlijden moet altijd bij de burgerlijke stand worden doorgegeven. De burgerlijke stand geeft het overlijden automatisch door aan het pensioenfonds. Pensioenfonds Orsima neemt dan contact op met de nabestaanden.
 

Partnerpensioen
Hoeveel partnerpensioen uw partner ontvangt, is mede afhankelijk van de keuzes die u hebt gemaakt toen u met pensioen ging. Op uw pensioendatum kon u er bijvoorbeeld voor kiezen een gedeelte van uw ouderdomspensioen uit te ruilen voor een hoger partnerpensioen. Dan krijgt uw partner na uw overlijden meer.