Relatie en kinderen

Relatie en kinderen

Bent u met pensioen en gaat u trouwen of samenwonen? Dan verandert er niets. Uw partner komt niet in aanmerking voor partnerpensioen. Dit geldt ook voor een partnerregistratie.
 

Als u al getrouwd was, een geregistreerd partnerschap had of samenwoonde vóór uw pensioendatum, heeft uw partner mogelijk recht op partnerpensioen. Dat hangt af van de keuzes die u hebt gemaakt bij uw pensionering.
 

Scheiden en uit elkaar gaan
Bij echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap heeft uw ex-partner recht op de helft van het pensioen dat u tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opbouwde. Dit noemen we bijzonder partnerpensioen. Bij beëindiging van een samenlevingscontract is er geen recht op verevening. Ieder de helft is de standaardverdeling. U mag ook een andere verdeling afspreken.
 

Kinderen
Mogelijk komen kinderen na uw overlijden in aanmerking voor wezenpensioen.