Verhuizen naar het buitenland

Verhuizen naar het buitenland

Wilt u in het buitenland van uw pensioen genieten? Dat kan. U kunt overal uw ouderdomspensioen ontvangen, waar u ook woont. Wel moet u zelf aan het pensioenfonds doorgeven dat u naar het buitenland verhuist.

Bewijs van in leven zijn
Als u buiten Nederland woont, vragen wij ieder jaar om een bewijs dat u nog leeft. Wij horen namelijk niet automatisch dat u bent overleden. In het land waar u woont, kunt u het formulier 'Bewijs van in leven zijn' (attestatie de vita) laten invullen bij:

de Nederlandse ambassade

het Nederlandse consulaat

de plaatselijke burgerlijke stand

een plaatselijke notaris

Dit formulier moet u ons jaarlijks toesturen. Doet u dit niet, dan stopt de betaling van het ouderdomspensioen.

IBAN en BIC
Wilt u uw pensioen op een buitenlands rekeningnummer ontvangen? Geef dan de IBAN en BIC aan ons door. Uw IBAN is uw internationaal rekeningnummer. De BIC is de code van uw bank. Zonder die codes kunnen wij uw geld niet overmaken. U vraagt deze codes op bij uw bank.
Als u een Nederlands rekeningnummer hebt, hoeft u niets te doen.