Verschuiving ingangsdatum AOW en beëindiging arbeidsovereenkomst

Verschuiving ingangsdatum AOW en beëindiging arbeidsovereenkomst

Met ingang van 1 april 2012 wordt de ingangsdatum van de AOW verschoven. De AOW gaat vanaf die datum in op de dag dat iemand 65 jaar wordt; vroeger ging de AOW in op de eerste dag van de maand waarin iemand 65 werd.

In de huidige cao bepaalt artikel 6 lid 4 sub a. dat de arbeidsovereenkomst eindigt zonder opzegging op de eerste van de maand waarin de 65e verjaardag van de werknemer valt. Cao partijen hebben afgesproken dat bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd moet worden aangesloten bij de nieuwe ingangsdatum van de AOW. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst vanaf 1 april 2012 zonder opzegging eindigt op de dag dat de werknemer 65 wordt.

Deze afspraak zal in de nieuwe cao formeel worden vastgelegd.