BPF Orsima heeft nieuw herstelplan ingediend

BPF Orsima heeft nieuw herstelplan ingediend

Per einde juni 2012 is Bpf Orsima in een situatie van onderdekking (dekkingstekort) terecht gekomen. De dekkingsgraad was gedaald tot 98,8%. Deze situatie is vooral ontstaan door de gedaalde rente in de eerste helft van 2012. Het pensioenfonds had nog onvoldoende buffers opgebouwd om de rentedaling op te vangen. Dit betekent dat een nieuw herstelplan bij De Nederlandsche Bank (DNB) moest worden ingediend. Het bestuur van Bpf Orsima heeft herstelplan inmiddels vastgesteld. Hieruit blijkt dat, uitgaande van de door DNB toegestane uitgangspunten (paramaters), het pensioenfonds naar verwachting op 31 december 2014 het dekkingstekort zal zijn opgeheven, derhalve ruim binnen de wettelijke termijn van 3 jaar. Wel is duidelijk dat de premie niet voldoende bijdraagt aan het herstel. Daarom is aan DNB gevraagd om gebruik te mogen maken van een adempauze - daarvan was in het verleden nog geen gebruik gemaakt - zodat de opbouw in 2013 niet behoeft te worden gekort.