Orsima

Nieuwe premies 2013

Eerder hadden cao partijen Orsima reeds afgesproken om de pensioenpremie per 1 januari 2013 met 3,9% te verhogen. Cao partijen Orsima hebben besloten om deze verhoging in 2013 als volgt gefaseerd te verhogende:

- premieverhoging per 1 januari 2013 van 2,0% (totale premie bedraagt dan 21,5%)
- premieverhoging per 15 december 2013 met 1,9% (totale premie bedraagt dan 23,4%).

Tevens is afgesproken dat de premieverhoging 50/50 wordt verdeeld over werkgever en werknemer. Hier kunt u het totaaloverzicht van de premies in de sector Orsima inzien.