BPF Orsima hoeft niet te korten

Bpf Orsima hoeft niet te korten

In de media wordt de laatste tijd veel gesproken over het korten van pensioenen. Op 19 februari heeft De Nederlandsche Bank meegedeeld dat dit jaar 68 pensioenfondsen een verlaging moeten doorvoeren. Op dezelfde dag heeft de Pensioenfederatie een overzicht uitgebracht met daarop de namen van de pensioenfondsen die vanaf 1 april dit jaar de pensioenen en de pensioenopbouw gaan verlagen en/of overwegen dat volgend jaar te doen. Bpf Orsima staat niet op die lijst; er hoeft bij het pensioenfonds dan ook niet te worden gekort op de pensioenuitkeringen.