Indexatie 2014

Indexatie 2014

Pensioenfonds Orsima is financieel gezond. De dekkingsgraad was op 30 november 2014 111,8%. Dat is voldoende om de opgebouwde pensioenen te kunnen overdragen naar Pensioenfonds Vervoer. Voorwaarde is wel dat de Toezichthouder, De Nederlandsche Bank, dat goedkeurt. Naar verwachting blijft er dan zelfs geld over. Dat geld zal gebruikt worden om de pensioenen te verhogen. In de loop van 2015 zal berekend worden of er geld over is. Bedrijfspensioenfonds Orsima kan daarom in december 2014 nog niet besluiten of de pensioenen verhoogd kunnen worden.