Voornemen tot opheffing beschikbare premieregeling

Voornemen tot opheffing beschikbare premieregeling

Toen de pensioenregeling Orsima in 1997 begon is ervoor gekozen om dat te doen in de vorm van een beschikbare premieregeling. Dit hield in dat met de ingelegde premie een kapitaal werd opgebouwd voor de deelnemer. Met het opgebouwde kapitaal kon de deelnemer op de datum pensioen een levenslang pensioen inkopen. Per 1 januari 2006 is deze regeling gestopt en is de pensioenregeling voortgezet in de vorm van de huidige aansprakenregeling. Hiermee wordt een pensioen toegezegd dat niet afhankelijk is van de ontwikkeling van het kapitaal. Het kapitaal dat tot die tijd was opgebouwd werd per die datum als het ware bevroren. De oude regeling bleef op die manier wel in stand.

Het bestuur van het Pensioenfonds Orsima heeft nu het voornemen om de beschikbare premieregeling definitief te beëindigen per 31 december 2011. Dit heeft te maken met het feit dat de beleggingen in de afgelopen jaren zijn achtergebleven bij de verwachtingen. Dat kwam enerzijds door de slechte marktomstandigheden en anderzijds door de hoge kosten die verbonden zijn aan het in standhouden van de regeling. Daarnaast is de datum waarop met pensioen wordt gegaan van invloed op de hoogte van het pensioen; als de ingangsdatum van het pensioen valt na een slecht beleggingsjaar, dan kan er veel minder pensioen worden ingekocht.

In de loop van week 41 (week van 10 oktober) ontvangen de deelnemers aan de beschikbare premieregeling een brief van het pensioenfonds met een uitleg van het voornemen en van de gevolgen voor hen. Aan iedere deelnemer wordt een individueel aanbod gedaan. Als de deelnemers niet reageren binnen 6 weken na ontvangst van de brief, dan wordt aangenomen dat zij akkoord gaan met het aanbod. Het bestuur van het Pensioenfonds Orsima hoopt en verwacht dat de overgrote meerderheid van de deelnemers akkoord zal gaan. Ook de deelnemersraad heeft een positief advies uitgebracht.