Het pensioenfonds

Het pensioenfonds

Wilt u weten hoe het bestuur van dit pensioenfonds is georganiseerd? Of bent u benieuwd welk beleid er wordt gehanteerd voor toeslagen, premies en beleggingen? Op dit deel van de website vindt u op deze vragen een antwoord. En natuurlijk vindt u hier ook meer informatie over de dekkingsgraad en de financiële positie van het fonds.

Wie beheert het pensioenfonds?
Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers uit de bedrijfstak. Zij beheren het fonds en bepalen het beleid. De administratie en uitvoering van de pensioenen wordt geregeld door A&O Services te Rijswijk.

Wat doet het pensioenfonds?
Het pensioenfonds houdt zich bezig met de uitvoering van het pensioenreglement en het beheren van de pensioengelden. Ook zorgt het pensioenfonds voor een goede voorlichting over de regelingen en adviseert het over pensioenen.