Ik ben slaper

Ik heb in het verleden pensioen opgebouwd

Heeft u in het verleden bij Pensioenfonds Orsima pensioen opgebouwd, dan ontvangt u eens in de vijf jaar een pensioenoverzicht. Uw pensioenrechten blijven totdat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Dan komen de pensioenrechten tot uitkering. Het kan echter zijn dat Pensioenfonds Orsima voor die tijd uw opgebouwde rechten afkoopt met een bedrag ineens, als het opgebouwde pensioenbedrag lager is dan het wettelijke afkoopbedrag. Afkoop is overigens pas mogelijk als u langer dan twee jaar geen actieve deelnemer meer bent.