Pensioen in Nederland

Pensioen in Nederland

In Nederland is het gebruikelijk om tot een bepaalde leeftijd te werken. Daarna gaat iemand 'met pensioen'. Ook dan is er een inkomen nodig. Van de overheid krijgt iedereen die in Nederland gewoond en/of gewerkt, heeft AOW. De AOW-uitkering (kort: AOW) is een basispensioen. De meeste werknemers krijgen daarnaast via hun werkgever aanvullend pensioen. Werknemers kunnen zelf ook bedragen voor hun pensioen opzijzetten (eigen pensioenvoorzieningen).

'Pensioen' kan dus uit drie onderdelen bestaan:

een basispensioen van de overheid, de AOW

pensioen dat bij de werkgever is opgebouwd

eigen pensioenvoorzieningen

De drie onderdelen vormen de pijlers van het Nederlandse pensioenstelsel: de manier waarop we in Nederland het inkomen na pensionering geregeld hebben.

Wettelijke regelingen
Naast de AOW zijn er wettelijke regelingen voor als een werknemer (deels) niet meer kan werken of overlijdt: de WW (Werkloosheidswet), de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en de Anw (Algemene nabestaandenwet).