Pensioenfonds Orsima

Verkiezingen

Verkiezingen vertegenwoordiging pensioengerechtigden in  bestuur Pensioenfonds Orsima

Het bestuur van Pensioenfonds Orsima heeft een keuze gemaakt voor een nieuw bestuursmodel. Per 1 juli 2014 zal het bestuur bestaan uit 6 zetels, waarvan 3 voor vertegenwoordigers van werkgevers, 2 voor werknemersvertegenwoordigers en 1 voor een vertegenwoordiger van  pensioengerechtigden. Op grond van de Wet  Versterking Bestuur Pensioenfondsen worden de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden door verkiezingen onder de gepensioneerden van het pensioenfonds gekozen.

Uitslag vertegenwoordiging pensioengerechtigden in bestuur Pensioenfonds Orsima

Met een stemming hebben de gepensioneerden van Bpf Orsima de heer M. Korbijn als hun vertegenwoordiger gekozen in het bestuur van het pensioenfonds. Hiermede is invulling gegeven aan de in het kader van de Wet Versterking bestuur pensioenfondsen nieuwe positie die de pensioengerechtigden innemen. In de maand maart 2014 zijn er verkiezingen voor deze vertegenwoordiger gehouden. Er waren twee kandidaten: de heren M. Korbijn en W. Vaandrager. Met een weergave op de website van het pensioenfonds van de motivering voor hun kandidaatstelling, hebben zij zich gepresenteerd aan de pensioengerechtigden.

De verkiezingscommissie, bestaande uit de bestuursleden J. Emmelkamp en A. Gündüz en het lid van de Deelnemersraad W. Möring, heeft de uitslag van de verkiezingen vastgesteld. Er waren 258 stemgerechtigde gepensioneerden. Zij hebben per post een stemformulier ontvangen. Er zijn 64 ingevulde stemformulieren ontvangen, waarvan de verkiezingscommissie er 1 ongeldig heeft verklaard; er waren derhalve 63 geldige stemformulieren. Daarvan zijn 42 stemmen uitgebracht op de heer Korbijn en 21 stemmen op de heer Vaandrager. Hiermee is de heer Korbijn gekozen tot vertegenwoordiger van de gepensioneerden in het bestuur.

Het bestuur dankt de heren Korbijn en Vaandrager voor hun kandidatuur en feliciteert de heer Korbijn met zijn verkiezing. Ook dankt het bestuur de verkiezingscommissie voor zijn werkzaamheden. Tenslotte dankt het bestuur degenen die hun stem hebben uitgebracht.