Wat is pensioen?

Wat is pensioen?

Met 'pensioen' wordt vaak alleen het ouderdomspensioen bedoeld. Dit is de uitkering die iemand na pensionering meestal maandelijks van het pensioenfonds krijgt. Maar 'pensioen' kan uit meer onderdelen bestaan:
 

1. AOW
Vanuit de Algemene Ouderdomswet (AOW) krijgt iedereen die tussen zijn 15e en 67ste in Nederland heeft gewoond en/of gewerkt een uitkering: de AOW-uitkering.

Het ingangsmoment van uw AOW-uitkering is afhankelijk van uw geboortedatum. Klik hier om te zien wanneer uw AOW ingaat. 
 

2. Pensioen van een werkgever
De meeste werknemers bouwen via hun werkgever een aanvullend pensioen op. Als een bedrijf een pensioenregeling heeft, nemen alle werknemers daar verplicht aan deel. Veel bedrijven nemen deel aan een bedrijfstakpensioenregeling. Dit is een pensioenregeling die voor alle bedrijven binnen een bepaalde bedrijfstak geldt.
 

3. Eigen pensioenvoorzieningen
Werknemers kunnen zelf ook geld voor hun pensioen opzijzetten. Dat kan fiscaalvriendelijk via een lijfrenteverzekering, banksparen of deelname aan een levensloopregeling.