Wettelijke regelingen

Wettelijke regelingen

Naast de AOW zijn er wettelijke regelingen voor als een werknemer (deels) niet meer kan werken of overlijdt: de Anw (Algemene nabestaandenwet) en de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).