Anw

Anw

Vanuit de Anw (Algemene nabestaandenwet) kan iemand waarvan de partner of ouder(s) overlijden, onder bepaalde voorwaarden een uitkering krijgen. Er zijn verschillende uitkeringen voor partners en kinderen. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor uitvoering van de regeling.

Partner
De Anw maakt geen verschil tussen huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen: in alle gevallen komt een partner in aanmerking voor een Anw-uitkering. Voorwaarde is wel dat:

de overledene in Nederland woonde of werkte, én

de partner jonger dan 65 jaar is, én

de partner vóór 1 januari 1950 geboren is of voor minstens 45% arbeidsongeschikt is

Eventuele andere inkomsten worden (deels) met de uitkering verrekend.

Partner met kind
Naast de nabestaandenuitkering Anw kan iemand ook een halfwezenuitkering Anw krijgen. De voorwaarden hiervoor zijn:

de overledene woonde of werkte in Nederland, én

de partner is jonger dan 65 jaar, én

de partner verzorgt een eigen kind of een pleeg- of stiefkind dat jonger dan 18 jaar is; dit kind moet een eigen kind zijn van de overledene

De halfwezenuitkering Anw is een vast bedrag per maand en niet afhankelijk van het aantal kinderen in het gezin of andere inkomsten. Als iemand ook een andere uitkering heeft - bijvoorbeeld een bijstandsuitkering - kan dit wel gevolgen hebben voor de uitkering.

Kind
Kinderen tot 16 jaar (soms: 18 of 21 jaar) waarvan beide ouders overleden zijn, komen in aanmerking voor een wezenuitkering. 

Kijk voor meer informatie over de verschillende uitkeringen op www.svb.nl.