AOW

AOW

Iedereen die in Nederland woont of werkt en de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, is verzekerd voor de AOW (Algemene Ouderdomswet). De AOW is een volksverzekering, net als de kinderbijslag. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgt voor uitbetaling van de AOW-uitkering.

Tot aan de AOW-leeftijd wordt maximaal 50 jaar lang jaarlijks 2% AOW-pensioen opgebouwd. Iemand die tot aan zijn AOW-leeftijd altijd verzekerd is geweest, krijgt later een volledig AOW-pensioen (50 x 2% = 100%).
 

Hoogte AOW-uitkering
De AOW-uitkering is gebaseerd op het minimumloon. Hoeveel AOW iemand werkelijk krijgt, hangt van verschillende factoren af:

verblijf in het buitenland: iemand die tijdelijk in het buitenland gaat wonen of werken of niet altijd in Nederland heeft gewoond en gewerkt, bouwt minder AOW op. Voor ieder jaar in het buitenland gaat er 2% AOW van het totaal af. Om straks toch een volledige AOW-uitkering te krijgen, kan men zich bij de SVB vrijwillig bijverzekeren

woonsituatie: er zijn verschillende uitkeringen voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en mensen die samenwonen met iemand anders. Onder 'samenwonen' verstaat de AOW: met iemand van 18 jaar of ouder in één huis wonen en de kosten van het huishouden delen

leeftijd van de partner: mensen waarvan de partner nog geen 65 jaar is, krijgen nu nog een extra bedrag bovenop het AOW-pensioen. Deze AOW-partnertoeslag vervalt in 2015
 

Verhoging AOW-leeftijd
De AOW is gebaseerd op een omslagstelsel. Mensen die werken, betalen premies waarmee de AOW-uitkeringen voor mensen die niet meer werken betaald worden. Omdat er steeds meer 65-plussers en steeds minder werkende mensen zijn, staat het AOW-stelsel onder druk.