WIA

WIA

Werknemers die na twee jaar ziekte (deels) niet meer kunnen werken, komen in aanmerking voor een uitkering vanuit de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Iedereen die in loondienst werkt, is hiervoor verplicht verzekerd. De uitkering wordt verzorgd door UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen).

IVA en WGA
De WIA-uitkering is bedoeld voor werknemers die door ziekte 65% of minder van hun oude loon kunnen verdienen. Werknemers die anderhalf jaar ziek zijn, worden door UWV automatisch geïnformeerd over de uitkering. Na aanvraag vindt er een beoordeling door UWV plaats en wordt vastgesteld in welke mate een werknemer arbeids(on)geschikt is. Er zijn verschillende uitkeringen:

gedeeltelijk arbeidsgeschikt: werknemers die tussen de 20% en 65% van hun laatstverdiende loon kunnen verdienen, krijgen in aanvulling op hun loon een WGA-uitkering. WGA staat voor Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten

volledig arbeidsongeschikt met kans op herstel: werknemers die minder dan 20% van hun laatstverdiende loon kunnen verdienen maar wél kans op herstel hebben, krijgen ook een WGA-uitkering

volledig en duurzaam arbeidsongeschikt: werknemers die minder dan 20% van hun laatstverdiende loon kunnen verdienen en weinig of geen kans op herstel hebben, krijgen een IVA-uitkering. IVA staat voor  Inkomensverzekering Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten

Minder dan 35% arbeidsongeschikt
Werknemers die minder dan 35% loonverlies hebben, krijgen geen arbeidsongeschiktheidsuitkering en blijven in dienst bij hun werkgever, ook na 2 jaar ziekte. Werkgever en werknemer moeten er samen voor zorgen dat de werknemer aan het werk blijft. Als dat niet lukt, kan de werkgever de werknemer ontslaan. De werknemer krijgt dan recht op een WW-uitkering of eventueel bijstand.

Kijk voor meer informatie over de WIA op www.uwv.nl.