Wie regelt wat?

Wie regelt wat?

Bij een pensioenregeling zijn meer partijen betrokken. Samen maken ze afspraken over het pensioen: hoe het geregeld is, wat de voorwaarden zijn en wie wat doet.
 

Werknemer en werkgever
Een werkgever moet een nieuwe werknemer binnen één maand nadat hij in dienst is gekomen informeren of hij een pensioen aanbiedt. Beide partijen kunnen daarna een pensioenovereenkomst aangaan. Dat gebeurt meestal door in de arbeidsovereenkomst naar het pensioenreglement te verwijzen. In de pensioenovereenkomst staat onder meer wat voor pensioenregeling het is. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken zijn over de hoogte van de pensioenuitkering (uitkeringsovereenkomst) of over de hoogte van de pensioenpremie (premieovereenkomst). Ook is vastgelegd of het pensioen kan worden verhoogd, wat dan het streven is en welke voorwaarden er gelden.

Werkgever en pensioenfonds
Een werkgever brengt de uitvoering van de pensioenregeling onder bij een pensioenfonds of verzekeraar. De afspraken tussen de werkgever en het pensioenfonds (of verzekeraar) zijn vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst of uitvoeringsreglement. Hierin staat onder andere hoe de premie wordt vastgesteld, wat er gebeurt als de werkgever zijn premies niet op tijd betaalt en wanneer het pensioen verhoogd wordt.
 

Werknemer en pensioenfonds
De rechten en plichten van het pensioenfonds en de werknemer zijn vastgelegd in het pensioenreglement. Hierin staan alle voorwaarden van de pensioenregeling.
 

Pensioenfonds en uitvoeringsorganisatie
Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de pensioenregeling, maar besteedt de administratie en het vermogensbeheer meestal uit aan een uitvoeringsorganisatie. De afspraken tussen beide partijen zijn vastgelegd in een overeenkomst over de dienstverlening.
 

Pensioenfonds en toezichthouders
De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten  (AFM) zien er op toe dat het pensioenfonds zich aan de regels houdt en dat de uitvoering goed geregeld is.