Kerntaak 1

Kerntaak Corveeër

Kerntaak
Voert reinigingswerkzaamheden uit

Proces

De Corveeër krijgt bij aanvang van de werkzaamheden de instructie en het benodigde materiaal en stemt de uitvoering af met zijn leidinggevende en collega's. Bij het uitvoeren van de reinigingswerkzaamheden gaat het m.n. om het vegen, stofzuigen, schrobben, afspuiten, spoelen en droogtrekken van vloeren en/of wanden. Deze werkzaamheden vinden voornamelijk plaats in productie- en opslagruimten op locatie bij de klant. De Corveeër werkt volgens de voorgeschreven werkmethode. Het 'vuil' dient op een veilige en milieubewuste wijze te worden afgevoerd. Na het afronden van de reinigingswerkzaamheden wordt het dagelijks onder-houd uitgevoerd aan materiaal en gereedschap.

Rol/verantwoordelijkheden

De Corveeër werkt onder begeleiding/aansturing van de leidinggevende, individueel of in teamverband. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn eigen werk volgens de werkinstructies. De werkzaamheden zijn routinematig en uitvoerend van aard. Daarbij signaleert hij problemen en overlegt dan met collega's en/of leidinggevende. De Corveeër is verantwoordelijk voor het werken volgens de richtlijnen, procedures en veiligheidsvoorschriften.

Complexiteit

De werkzaamheden zijn in de uitvoering standaard. De complexiteit van de werkzaamheden wordt met name bepaald door het secuur, nauwkeurig en systematisch werken. De uitvoering kan bemoeilijkt worden door krachtinspanning bij het tillen. Ook het lopend, staand en soms gebukt/gebogen of reikend werken onder eenzijdige spierbelasting hebben invloed op de uitvoering. Daarbij komt nog dat soms met 'gevaarlijke' materialen wordt gewerkt, waarbij persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn. In ruimtes met vocht dient hij alert te zijn aangezien er kans op uitglijden bestaat. De Corveeër moet bij moeilijke situaties de hulp in roepen van collega's en/of de leidinggevende. De Corveeër moet werken volgens de gegeven werkinstructie, waarbij hij rekening moet houden met procedures en voorschriften m.b.t. hygiëne, ARBO, veiligheid en milieu.

Betrokkenen

Collega's, medewerkers van de opdrachtgever, Cleaner en leidinggevende.

Hulpmiddelen

Handgereedschap, materiaalwagen, reinigingsmateriaal, persoonlijke beschermingsmiddelen en reinigingsprogramma.

Kwaliteit van proces en resultaat

De reinigingswerkzaamheden zijn conform de opdracht en de bedrijfsnormen voorbereid en uitgevoerd met een optimaal reinigingsproces.

Keuzes en dilemma's

beslissen wanneer hij moet overleggen met zijn collega's en/of leidinggevende

altijd controleren of er veilig gewerkt kan worden

bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden houdt hij onder alle omstandigheden rekening met alle veiligheids-procedures en voorschriften