Kerntaak 2 Verfspuiter

Kerntaak 2 Verfspuiter

Kerntaak 2
Voert verfwerkzaamheden uit

Proces

Bij het uitvoeren van de spuit- en schilderwerkzaamheden gaat het beschermen van oppervlakken in de gevraagde kwaliteit door het opbrengen van verf. De Verfspuiter maakt bij zijn werkzaamheden voornamelijk gebruik van een verfpomp, die hij ter plekke gereed maakt voor gebruik. Na het aanmaken van de verf wordt de apparatuur afgesteld en getest. Hierna worden de oppervlakken met het verfpistool gespoten en/of geschilderd volgens de opgegeven specificatie. Tussentijds worden de laagdiktes gecontroleerd. Afwisselend wordt gespoten of wordt als tweede man gezorgd dat de verfpomp gevuld blijft en dat de slangen niet haken. Na het spuiten en/of schilderen wordt een controle op de kwaliteit van het werk en het gewenste eind-resultaat uitgevoerd. Daarna wordt het equipement schoongemaakt en gedemobiliseerd.

Rol/verantwoordelijkheden

De Verfspuiter werkt zelfstandig en/of in teamverband en is verantwoordelijk voor zijn eigen werk en draagt medeverantwoordelijkheid voor het werk van het team. Afwisselend heeft de Verfspuiter de rol om te spuiten of het borgen van de veilig-heid. In voorkomende gevallen treedt hij op als mentor van jonge en/of nieuwe collega's. De werkzaamheden zijn afwisselend en uitvoerend van aard. Daarnaast lost hij zelfstandig problemen (kleine storingen) op. Indien nodig overlegt hij met collega's en/of Voorman of Uitvoerder. De Verfspuiter is verant-woordelijk voor het werken volgens de richtlijnen, procedures en veiligheidsvoorschriften.

Complexiteit

De complexiteit van de werkzaamheden wordt met name be-paald door het secuur, nauwkeurig en systematisch werken in de uitvoering en de werkdruk die hiermee gepaard gaat. De uitvoering kan bemoeilijkt worden door het moeten inzetten van fysieke kracht bij het werken met de apparatuur en het materieel. Ook het staand werken, soms zelfs op (grote) hoogte, de hinder van weersomstandigheden bij werken in de open lucht en de hinder van de verflucht verzwaren het beroep. De Verfspuiter moet bij moeilijke situaties weten of hij de situatie zelf kan oplossen of dat hij de hulp in moet roepen van collega's en/of de Voorman. De combinatie van richtlijnen, procedures, en voorschriften met betrekking tot kwaliteit, kosten, veiligheid, ARBO, hygiëne en milieu spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Betrokkenen

Collega's, medewerkers van de opdrachtgever, Voorman en Uitvoerder.

Hulpmiddelen

Richtlijnen, procedures en veiligheidsvoorschriften, hand-gereedschap, verfpomp, verfpistool, persoonlijke beschermingsmiddelen, hoogwerker en heftruck.

Kwaliteit van proces en resultaat

De werkzaamheden zijn conform opdracht en bedrijfsnormen voorbereid, zodat het spuiten en schilderen optimaal kan verlopen.

Keuzes en dilemma's

beslissen wanneer hij moet overleggen met zijn collega's, Voorman of Uitvoerder;

altijd controleren of er veilig gewerkt kan worden;

bij het voorbereiden van zijn werkzaamheden houdt hij onder alle omstandigheden rekening met alle richtlijnen, procedures en veiligheidsvoorschriften.