CAO FBA Orsima en Kenniscentrum Cosi Algemeen verbindend verklaard

CAO FBA Orsima en Kenniscentrum Cosi Algemeen verbindend verklaard

Eerder in 2014 hebben CAO FBA Orsima en Kenniscentrum Cosi een nieuwe CAO afgesloten voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018. Inmiddels heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze CAO op 4 november 2014 algemeen verbindend verklaard.

Door de algemeen verbindend verklaring gelden de Cao-bepalingen voor alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de CAO FBA Orsima en Kenniscentrum Cosi. 

Het besluit tot algemeen verbindend verklaring kunt u hier inzien.