Onderzoeksprotocol online

Onderzoeksprotocol online

Het is belangrijk dat iedereen weet op welke wijze de nalevingsonderzoeken worden uitgevoerd. Het gaat dan om onderwerpen als de aankondiging van het onderzoek en de rapportage daarvan, om de inrichting van het onderzoek en om hoor en wederhoor. Daartoe is een onderzoeksprotocol opgesteld.