Organisatie

Organisatie

Alle partijen die bij het pensioenfonds betrokken zijn proberen ervoor te zorgen dat de pensioenregeling zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. Intern zijn dat het bestuur, de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan. Extern zijn dat de sociale partners.

Ook functioneert binnen het fonds een visitatiecommissie, een communicatiecommissieauditcommissiepensioencommissie en een beleggingscommissie. Tot slot maakt het fonds voor een aantal zaken gebruik van externe adviseurs.

Het pensioenfonds houdt zich voornamelijk bezig met de uitvoering van het pensioenreglement en het beheren van de pensioengelden. Alle veranderingen die te maken hebben met pensioenen en sociale zekerheid worden daarbij goed in de gaten gehouden. Ook zorgt het pensioenfonds voor een goede voorlichting over de regelingen en adviseert het over pensioenen.