Ouderdomspensioen

Ouderdomspensioen

Werknemers ontvangen vanaf hun pensioendatum iedere maand een pensioenuitkering van het Bedrijfspensioenfonds Orsima. Hiervoor wordt tijdens het dienstverband premie betaald en pensioen opgebouwd.
 

Pensioenopbouw
Per jaar wordt er 1,75% pensioen opgebouwd over de pensioengrondslag. Dat is het pensioengevend loon min de franchise. De franchise is een deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd omdat iedereen vanaf zijn 65e een AOW-uitkering van de overheid ontvangt. De franchise is voor 2013 vastgesteld op € 11.225,-.
 

Wie betaalt de premie?
U betaalt samen met de werknemer de premie voor het pensioen. U houdt hiervoor pensioenpremie in op de salarissen en draagt alle premie af aan het pensioenfonds. De totale premie bedraagt 17,60%; de premie voor de werkgever is 7,70% en voor de werknemer 9,90%.